3.07.2009

FrancisM

This is a not ride, but a true-blue, a true-red, true-yellow, homage to Kiko.

Madalang tayong mag-idolo ng sagad, pero mga kababayan, si Kiko ay isa sa tunay na ini-idolo ko, ini-idolo ng mga Pilipino, ini-idolo ng buong Pilipinas.

Kiko influenced tayong mga pinoy in a lot ways, sa musika, sa pananamit, sa kultura ng pop, sa tamang pagmamahal sa bansa, sa pagsunod sa plano ng Diyos, sa pag-papahalaga sa pamilya at kaibigan, sa larangan ng paglikha at marami pang iba. We'll miss Kiko and his many many many contributions but his legacy in this world will surely go on and flourish.

May he rest in peace.

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home