5.28.2009

Katas ng T-Shirt, Ray Ban
Katas ng T-shirt, Bow!

Piniga ang utak

Nag-isip ng itatatak
Pinilipit ang tees
Kahapon di naka-tiis
T-Shirt ay kumatas
Bumili ng sun-glass
Tatak ay Rayban
Wallet ko ngayo'y, gumaan

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home